POMIARY

Pomiary wentylacji wykonuje się w celu weryfikacji, czy wykonana instalacja spełnia założenia danego projektu oraz wymagania stawiane w polskich normach. Sprawdzeniu podlegają:

- wydajność wentylacji nawiewnej oraz wyciągowej

- poziom emitowanego hałasu

Badanie powinno zakończyć się wydaniem protokołu z przeprowadzonego pomiaru.

"DOBRY KLIMAT TO TWÓJ WYBÓR"

+48 516 594 628

KONTAKT

ul. Piekarska 86

43-300 BIELSKO-BIAŁA

516-594-628

CENTRUM CZYSTEJ ENERGII

Copyright by CCE